We hebben in totaal 245 medewerkers.

De taak van onze medewerk(st)ers bestaat uitsluitend uit het leveren van huishoudelijk werk bij de klanten : poetsen van woningen, koken, kleine verstelwerken, wassen en strijken, boodschappen doen. Alle gepresteerde uren worden door de klanten betaald met dienstencheques.

De medewerk(st)ers sluiten met Picobello een contract af van onbepaalde duur, waarbij alle wettelijke voorzieningen, zoals verlofgeld en jaarlijkse vakantie, betaalde feestdagen, eindejaarspremie, pensioen, ziekte- en ongevalverzekering in orde zijn. Zij kiezen het aantal uren dat zij per week wensen te werken.

Loon, verplaatsingsonkosten, verzekering voor ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid, bij Picobello is dat allemaal picobello in orde. Bovendien zorgen we voor bijscholing, begeleiding en, samen met de klanten, voor een regelmatige evaluatie.

We doen talrijke inspanningen, opdat de medewerk(st)ers hun werk graag en goed doen, zodat ook de klanten tevreden zijn.

– De werkuren maken het mogelijk arbeid goed te combineren met hun gezinssituatie.

– Hun klanten bevinden zich zo dicht mogelijk bij huis, zodat ze zo weinig mogelijk tijd verliezen.

– Na 6 maanden dienst ontvangen ze een maaltijdcheque van 5 euro per gepresteerde werkdag. Dit bedrag wordt verhoogd na 5 jaar dienst tot 7€.

– Elk probleem kan met ons besproken worden. Indien de klant bij voorbeeld geen respect heeft voor hun werk, of onvriendelijk of slordig is, dan kunnen we hun werkpost wijzigen.

– We organiseren regelmatig samenkomsten, zodat eventuele problemen kunnen besproken worden, en zodat ze collega’s kunnen ontmoeten en zelfs vriendschappen kunnen sluiten.

– Ze ontvangen een maandelijkse Nieuwsbrief, met daarin de laatste nieuwsjes over het vak, over de collega’s, over de gang van zaken.

– In de beginfase worden ze van nabij opgevolgd. We vragen aan de klanten wat zij vinden van hun werk. Indien de beginperiode moeilijk is, worden ze begeleid.

– We geven hen een vertrouwensfunctie; we vragen hen respect te hebben voor andermans goed.

Bel naar Picobello

Bel naar Picobello

054 34 44 57

E-mail ons

E-mail ons

picobellonew@skynet.be

Service Nodig

Service Nodig

Contacteer Ons Nu